Střední školy v celé ČR

Archív

Střední odborná učiliště

Po celé České republice se nachází nepřeberné množství odborných učilišť. Ty nabízejí obrovské množství studijních oborů, forem studia a také možností, jak se zdokonalit v oboru, který si uchazeč o studium vybere. 

A vybrat si ten svůj správný obor, který vás bude provázet celým životem, rozhodne není věc lehká.

Mnoho žáků totiž nemá absolutní představu o tom, na jakou školu se po základní škole dát, pokud tedy samozřejmě už od dětství nemá jasný přehled o tom, že chce být například veterinářem.

Existují různé instituce, které dokáží pomoci uchazeči o studium na střední škole pomoci při výběru povolání. Jedná se o pedagogicko-psychologické poradny, také v tomto ohledu výborně funguje školní psycholog, či výchovná poradkyně, nelze vyjmout ani rodiče, kteří vás samozřejmě znají nejlépe a samozřejmě jde v první řadě o to, abyste výlučnou metodou vydělili, kterému oboru se určitě věnovat nechcete. 

Dále je také důležité dopředu počítat s tím a hlavně se rozhodnout, jestli máte studijní dispozice spíše k výučnímu listu, či k maturitnímu vysvědčení. A zda třeba chcete i pokračovat k terciárnímu vzdělávání. Je také dobré si ponechat do budoucna vrátka otevřená a dát se na obor, který třeba i nabízí možnost pokračovat v nástavbovém studiu pro případ, že se ve třetím ročníku rozhodnete, že by vám maturita do budoucna mohla chybět.

Střední odborná učiliště nabízejí obrovskou škálu oborů, které lze studovat. Od zdravotnických, přes dělnické, po zemědělské, podnikatelské, elektrotechnické, obory spojené s informačními technologiemi a mnohé další. Jen vy sami musíte vědět, kam vás srdce táhne a kde si myslíte, že jednou bude vaše profesní místo.

Vložil Přijímací zkoušky | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Veletrh středních škol Brno 2014

Každoročně se pořádá na brněnských veletrzích téměř v centru města veletrh středních škol. Pro rok 2014 se bude konat v listopadu, a to konkrétně ve dnech od 21. do 22. 11. 2014. Veletrh si klade za cíl seznámit uchazeče o studium na střední školy s co nejvíce informacemi o jeho vybrané škole. Či mu napomoci s výběrem té pravé školy přímo pro něj.
Obrovskou výhodu tento veletrh přináší studentům, kteří například tápají v rozhodnutí, na které z několika škol, co si vybrali, by chtěli absolvovat své studium. Na veletržním stánku se nachází vždy zástupci škol se všemi možnými odpověďmi na otázky uchazeče.

Velkým ukazatelem jsou pro uchazeče například výsledky u státních maturitních zkoušek, či úspěšnost při přijímacích zkouškách na vysokou školu. A ne mnohdy má člověk to štěstí, že přímo tyto informace nalezne na oficiálním webu školy.

Uchazeč o studium díky tomuto veletrhu získá věší přehled o školách a může si je obejít všechny například během celého dne. Což by v reálném čase a místech, kde se školy nacházejí, nebylo možné za jeden den stihnout.

Zde se také student může zeptat na to, zda jeho škola poskytuje nějakou formu stipendií, zda pořádá různé vzdělávací či poznávací výjezdy do zahraničí, zda spolupracuje v rámci praxí s dalšími možnými institucemia  prostě a jednoduše lze si domů přinést jakékoliv prospekty na vámi položené otázky a následně se s někým poradit o váběru té nejvhodnější školy pro vás.

Pozor ale! Veletrh středních škol je velice často názvem zaměňován s Gaudeamem. Toto je sice také veletrh škol, ale vyšších a vysokých. Gaudeamus se vůbec nezaměřuje na střední školy. 

Vložil Střední školy v ČR | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Přijímací zkoušky na střední školy

U běžného žáka základní školy je předpoklad, že se  nadále bude chtít vzdělávat na některé jím vybrané střední škole. Pro rok 2013/2014 byly ale vyhlášeny jisté změny MŠMT, které upravují zákon a je dobré si tyto změny pročíst, a tím předejít možným komplikacím při podávání přihlášek.

Hlavních změn je hned několik. V prvním kole přijímacích zkoušek si žák smí podat přihlášku pouze na dvě střední školy. To platí i pro žáka, který se hlásí na jakékoliv víceleté gymnázium. Ve druhém kole přijímacích zkoušek si již smí podat přihlášek libovolně. Změnou také je, že přihlášky už nepodává základní škola řediteli příslušné školy, ale podává ji zákonný zástupce žáka či zletilý žák. Základní škola však má za povinnost přihlášku potvrdit.

Přijímací řízení a jeho kritéria se pak zveřejňují řediteli základních škol s předstihem, aby byl žák schopen si určit, zda se na školu chce hlásit a nebo ne. Tím pádem je vyloučeno, že se žák až po podání přihlášky teprve dozví, že například zkouška bude probíhat z matematiky, kterou neovládá. Termíny si každá škola pro obě kola volí sama, nicméně se ze zákona nesmí shodovat s žádným jiným termínem zkoušek probíhajících na škole (například maturitní zkoušky).

Podání přihlášek na střední školy je pak ze zákona pro první termín datováno k 15. březnu, pokud se jedná o zkoušku bez talentové části. V případě konzervatoří se přihláška podává do 30. listopadu.

Výsledky přijetí či nepřijetí na střední školu se uchazeč o studium dozví nejpozději do tří pracovních dnů po absolvování přijímacích zkoušek.

Je důležité si uvědomit, že existují různé střední školy, které nabízejí možnost přípravných kurů na danou střední školu. Pokud si uchazeč není jistý svými znalostmi, je ideálním řešením navštěvovat v rámci 9. ročníku základní školy tyto přípravné kurzy. Nejen střední školy mají ale nabízejí tuto možnost. Existuje mnoho dalších firem, které se těmito přípravnými kurzy zabývají a orientují se hlavně na TSP, český jazyk, matematiku a cizí jazyky.

Vložil Přijímací zkoušky | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Dálkové studium střední školy

Je nutné si uvědomit, že pokud člověk vychází ze základní školy, je pro něj holým nesmyslem, aby se vydal studovat dálkově, pokud ho k tomu samozřejmě nedožene nějaký osobní závažný důvod. Dálkové studium je primárně určeno studentům, kteří již mají stálou práci, která živí jejich rodinu a rádi by si doplnili vzdělání.

Toto dálkové studium je vždy zakončeno maturitní zkouškou. Každá škola nabízí jiný druh dálkového studia oboru. Některá ho nabízí pouze jako nástavbu jednoletou či dvouletou a některá škola vám nabídne dálkové studium po dobu čtyř a nebo dokonce pěti let.

Je velice důležité si uvědomit, že nic vám nikdy nedá víc ve vašem vzdělávání, než se vzdělávat prezenční denní formou. V adolescentním věku je totiž obrovské riziko při vzdělávání se dálkově, že člověk školu nedokončí úspěšně. Ostatně existuje i mnoho dalších důvodů, které úzce souvisejí i s vaším osobním charakterem a které s vámi jistě rádi proberou pracovníci pedagogicko-psychologické poradny při výběru vhodného povolání.

Samotné dálkové studium je vždy placené a vyučuje se buď večerní formou a nebo jednodenní běžně sedmihodinovou výukou jednou týdně. Studenti dálkového studia mají běžně odlišnou výuku ohledně přístupu učitelů k nim. Je brán zřetel na to, že dálkaři mají i jiné povinnosti, než adolescenti a je brán i zřetel na to, že už to nejsou děti. Ve výuce je tedy kladen velký důraz na individualitu každého studenta, jeho potřeby a nároky. K dispozici jsou výukové materiály jak elektronickou, tak i běžně dostupnou formou učiva a mnozí učitelé pak zbytečně netraumatizují studenty nečekanými písemnými zkouškami či ústním vyvoláváním u tabule.  Většina zkoušek je tedy písemnou formou. Dálkařům je pak poskytována komplexní péče, jelikož mají na celé učivo o pětinu méně času na pochopení, než běžný student denní formy studia.

Vložil Formy studia | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední škola cestovního ruchu

Pokud se chcete po základní škole vydat směrem na střední školu a věnovat se oboru cestovní ruch, pak musíte dopředu samozřejmě vědět, že tento obor je na školách vyučován po dobu 4 let a je zakončen státní maturitní zkouškou, která vám dává šanci se i nadále vzdělávat v rámci terciárního stupně na některé z vyšších nebo vysokých škol.

Absolventi tohoto oboru získávají možnost se uplatnit zejména v různých cestovních kancelářích, mnoho z nich se stává delegáty v zahraničí a převážně se orientují na turismus. Není také výjimkou, že absolventi se dobře uplatňují i při různých organizačně správních formách podnikání v cestovním ruchu, či na úřadech.

Díky tomu je na středních školách, které připravují studenty v tomto oboru kladen veliký důraz na rozvíjení studenta v cizojazyčné oblasti. Samozřejmostí na většině škol je výuka anglického, ale i německého jazyka. Mnohé školy následně řeší cizojazyčné vzdělávání formou i různých kroužků, kde se žáci mohou vzdělávat v oblasti rusistiky, francouzského jazyka, španělštiny či italštiny. Tyto kroužky jsou pak dobrovolné a většinou jsou provozovány lektory mimo školní výuku, ale v budově školy. Mnohé z nich jsou tedy placené a otevřené v případě vyššího počtu uchazečů. Ohledně této problematiky je pak potřeba se na škole přímo zeptat, pokud o ní nenaleznete potřební informace například na sekretariátu školy nebo při Dni otevřených dveří, které každá škola před zahájením přijímacích zkoušek pořádá.

Pokud se škola nenachází v blízkosti vašeho bydliště, je také potřeba řešit různé možnosti ubytování a stravování a s tím i spojené i dojíždění. Některá školská zařízení nenabízejí možnost ubytování. Stravování pak nabízejí z 95% všechny, a to formou školní jídelny.

Vložil Střední odborná škola | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední zdravotnická škola

Střední zdravotnickou školu navštěvují převážně studenti, kteří se hodlají dále vydat na dráhu doktorské specializace a nebo pak lidé, kteří chtějí pracovat v nemocničních zařízeních a jiných institucích zaměřených na léčby chorob jako asistenti, či sociální pracovníci. 

Středních škol se zaměřením na zdravotnictví je v České republice dostatek. Skoro v každém větším městě můžete takovou střední školu najít a ucházet se o studium právě v městě vám nejblíže.

Například pro Brno je typicky nejznámější zdravotnickou střední školou Jaselská.

Mezi obory, o které se potenciální student může zajímat, jsou obory Zdravotnické lyceum, Zdravotnický asistent a Sociální činnost. Obor zdravotnický asistent se dá studovat jak denní formou, tak i večerní. Večerní formou se obor následně studuje pět let místo čtyřech, jako je to u zbylých oborů.

Zásadní rozdíl mezi absolventem zdravotnického lycea a zdravotnického asistenta je ten, že absolvent zdravotnického lycea je vychováván k dalšímu studiu na VOŠ nebo na vysoké škole zdravotního typu a je uzpůsoben k tomu, aby mohl vyučovat zdravotnické obory či zastával funkci sociálně-zdravotnického pracovníka. Zdravotnický asistent pak nejčastěji najde své uplatnění jako pracovník zdravotnické instituce, či nadále může pokračovat ve studiu na VOŠ či vysoké škole.

Absolvent oboru Sociální činnost je pak vychován k provozování pečovatelské činnosti a péči o dítě do tří let věku v denním režimu. 

 

Škola také nabízí všem svým studentům možnost zajímat se i o různé volnočasové aktivity v rámci studia a pořádá různé výjezdy do zahraničí a odborná setkání. Velkou výhodou studentům je i skvěle vybavená školní knihovna, která nabízí studentům veškeré potřebné materiály, které studenti využívají pro své obory. Tím pádem nedochází k tomu, že by student nenašel povinnou literaturu ke svému studiu.  Studenti čtvrtého ročníku jsou pak pod nestálými kontrolními testy, které zaručují jejich nejvyšší přípravu k maturitní státní zkoušce.

Vložil Střední odborná škola | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vojenská střední škola Moravská Třebová

Historie školy sahá až do roku 1922, kdy byla založena v objektu utečeneckého tábora škola, která byla součástí ruského reálného gymnázia. Současný název Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové získal škola v roce 2006.  Absolventi této školy, konkrétně střední školy, se stávají odborníky ve technice a elektrotechnice a samozřejmě jsou to také výborně školení vojáci, kteří jsou připraveni sloužit své vlasti. 

Střední škola nabízí dva obory, které jsou vyučovány prezenční denní formou a jsou čtyřleté. Jedná se o Technické lyceum a Elektrotechniku. Původě škola nabízela i nástavbové dálkové studium v oboru Podnikání. To však ale momentálně dokončuje poslední ročníky a od roku 2013 už škola pro tento obor nepřijímá nové uchazeče.

Oba tyto obory jsou ukončeny maturitní zkouškou a díky tomu je zajištěno i možné terciární vzdělávání studenta. Škola vyučuje typické základní studijní předměty pro oba dva obory jako jsou český jazyk, chemie, anglický jazyk, matematika atp. Dále se specializuje na odborné předměty, mezi které patří například technická dokumentace, automatizace, elektronika, deskriptivní geometrie, technické kreslení atp. Každý z oborů má pak stejné předměty specializace, a to úzce související s vojenstvím a tělovýchovou. Mezi ně patří hlavně vojenský management, exkurze k vojenským útvarům, plavecký a lyžařský výcvik, praxe, putovní zábory a jiné.

Samozřejmostí pro každého studenta je také možnost zaobírat se i další zájmovou činností, kterou škola nabízí a která již nespadá do klasického klasifikačního řádu RVP. Jedná se o tzv. kroužky, mezi něž patří kroužek tancování, atletiky, plavání, sebeobrany a jiné další.

Škola také svým studentům poskytuje stravování a ubytování.

Vložil Formy studia | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak si vybrat střední školu?

Žák končí povinnou devítiletou základní školu a rozhoduje se, kam se bude jeho profesní život ubírat. Těžko má někdo v patnácti letech dostatečný rozum na to, aby dokázal s jistotou říct, co ho bude bavit a co nebude.

První, s kým by měl žák své rozhodovací problémy vyřešit, pokud tedy už dopředu neví, co by ho mohlo bavit, jsou jeho rodiče.

Přece jen se jedná o osoby, které vás znají nejlépe a které vám nejlépe mohou poradit. Mnohdy se ale stává, že rodiče mají vizi, že jejich dítě zdárně dokončí vysokou školu, i když k tomu nemá případné vlohy a předpoklady.

Nutí ho tedy do absolvování gymnázia, aniž by si předem uvědomovali, že středních škol ukončených maturitou je opravdu mnoho a že i ze středních škol se díte stále může stát doktorem.

Je tedy dobré se i poradit s nějakým ze svých učitelů, případně lektorů zájmových kroužků a pokud i zde si žák neudělá ucelenou představu o svém budoucím povolání, může navštívit i různé pedagogicko-psychologické poradny, výchovného poradce na škole či ICM.

Jakmile žák už ale ucelenou představu o svém vzdělávání má, je dobré si o vybrané škole zjistit co nejvíce. Přeci jen je dobré v prvním kole přihlášek podat přihlášku na tu správnou školu. Je také ale dobré mít tzv. pojistku do druhého kola, která zajistí to, že v patnácti letech člověk neskončí na pracovním úřadě jako uchazeč o práci.

Další dobrý způsob jak zjistit o škole co nejvíce je z jejich webových stránek, na kterých člověk získá také ucelenější názor. A dobré je také vědět, že každá škola pořádá dny otevřených dveří, kde se žáci mohou informovat například o tom, jaká je úspěšnost studentů při absolvování státních maturit, jaké procento studentů se dostane na vysokou školu, kolik žáků se na jaký obor běžně hlásí a jaké je přijímané číslo.

S výběrem budoucího povolání vám přejeme hodně štěstí.

Vložil Střední odborné učiliště | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední školy Praha

Středních škol je v Praze opravdu hodně, ze kterých si uchazeč o studium může vybrat tu svou. Klasické rozhodování mezi středními školami je rozděleno do dvou oblastí. Na soukromé, na kterých se platí školné a na státní. Dále je při rozhodování samozřejmě nutno brát zřetel na obor, který nejlépe odpovídá budoucímu chtěnému povolání uchazeče.

Velkou roli při rozhodování na kterou pražskou střední školu se dát, hraje i to, zda škola nabízí svým studentům možnost ubytování. V případě, že nenabízí, je nutné se také poohlédnout po vhodném ubytování v Praze v různých studentských bytech, pokud není student ze středočeského kraje a nechce každý den do školy dojíždět.

Důležité při výběru střední školy je také to, zda chce student docílit maturitního vysvědčení a třeba i nadále směřovat své vzdělávání na terciární charakter, či se chce pouze vyučit v oboru.

Střední škola Náhorní. Ta se specializuje na obory Grafický design, knihkupectví, ekonomiku a podnikání, aranžérství, propagaci a informační služby.

Střední škola gastronomická a hotelová se specializuje na obory spojené s cestovním ruchem, hotelnictvím a gastrem.

Různé obchodní akademie pak směřují vzdělávání studentů do oborů ekonomie a obchodování.

Možnost zaměřit se na umění pak nabízí další různé konzervatoře, které buď končí po čtyřech letech závěrečnou maturitní zkouškou a nebo dále navazují dvouletým oborem ukončeným absolutoriem. Jako například Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka. Z této školy pak většinou pochází jedinečné a multižánrové osoby, které mají své místo na populární hudební scéně v České republice a právem patří do tzv. showbusinessu.

Mezi dobré soukromé školy lze pak vypíchnout střední školu Start, která se zaměřuje na ekonomii a cestovní ruch, či soukromou střední školu gastronomie, která vychovává jedničky na trhu v oblasti gatroprůmyslu.

Vložil Střední škola pedagogická | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Tato střední škola, která se nachází v Prostějově poskytuje uchazečům o studium možnost zajímat se jak o maturitní obory, tak i obory zakončené výučním listem.

Obory zakončené maturitní zkouškou:

Analýza potravin, Technologie potravin, Autotronik, Podnikání (2-leté nástavbové), Stavební provoz (2-leté nástavbové).

Obory zakončené výučním listem tříleté:

Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Elektrikář pro silnoproud, Instalatér, Malíř a lakýrník, Tesař, Truhlář, Zedník, Montér suchých staveb a Klempíř.

Obory zakončené výučním listem dvouleté:

Provozní služby, Zednické práce, Zahradnické práce a Opravářské práce.

 

Škola nabízí svým studentům možnost stravování i ubytování. Obojí se nachází přímo v areálu školy. Ubytování je pak s kapacitou 114 žáků. K dispozici má každý pokoj vlastní sanitární zařízení a wi-fi zařízení. Samozřejmostí jsou pak základní hygienické pomůcky a vlastní úložné prostory. Součástí ubytování jsou pak i společné prostory, tělocvična, fitness centrum apod.  Stravování je pak jištěno školní jídelnou, kde je možnost každodenního výběru ze tří jídel.

Studenti se v rámci praxí, které bývají často finančně ohodnocovány, setkávají s opravdovým chodem firmy. Ve spřátelených firmách se učí, jak se správně orientovat ve vlastním oboru. Studenti potravinářských oborů jsou následně vychováváni k provozování budoucího zaměstnání v Penamu.

Studenti také mohou v rámci školy získat řidičské oprávnění skupiny B, C, a T a mohou se ucházet i o prospěchové stipendium. Výjimkou nejsou i různé další vzdělávací kurzy, kterými si může uchazeč doplnit své vzdělání.

 

Absolventi školy se výborně uplatňují ve svých oborech, které si sami zvolili a vystudovali. Stávají se odborníky svého oboru. Někteří absolventi mají také dveře otevřené k dalšímu terciárnímu vzdělávání a tím i dalšímu sebevzdělávání.

Vložil Střední odborná škola | Štítek , , , , | Zanechat komentář