Střední školy v celé ČR

Archív

Střední zemědělská škola

Střední škola zemědělská v Olomouci se sestává ze dvou částí. Jedeno pracoviště je umístěno v Olomouci U Hradiska a druhé pak v Olomouci na Gorazdově náměstí. V části Hradisko se pak studují pouze obory Agropodnikání a zahradnictví. Počty přijímaných žáků na tyto obory jsou vždy pro nový rok po 30ti žácích.

Pro rok 2014 / 2015 se na této škole otevírá úplně nový obor “Jezdec a chovatel koní“, který je novinkou na této škole. Jedná se o obor tříletý, který je zakončený výučním listem a který nabízí dále možnost doplnit si vzdělání formou nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.

Absolvent se následně uplatní ve všech možných organizacích a podnicích spojených s odchovem koní a jejich trénování atp.

Velikou výhodu tato škola nabízí uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami a s doporučením z pedagogicko  - psychologické poradny (PPP). Pro tyto uchazeče jsou pak vyčleněny obory: květinářské a aranžérské práce, opravářské práce a kuchařské práce. Počty přijímaných žáků pro tyto obory jsou vždy po čtrnácti na jednu otevíranou třídu pro daný kalendářní rok. Obory jsou tříleté a jsou ukončené výučním listem.

Škola nabízí i čtyřleté studijní obory ukončení maturitní zkouškou. Jedná se o obory Agropodnikání a zahradnictví. Tříleté učební obory jsou ukončené výučním listem a mezi tyto obory patří již zmíněný jezdec a chovatel koní, opravář zemědělských strojů, umělecký kovář a zámečník, zahradník, prodavač – květiny.

Škola nabízí mimo jiné i možnost navštěvovat mimoškolní činnosti, jako je například kroužek chovu exotických zvířat.

 

Ubytování je na škole zajištěno formou Domova mládeže, který je součástí školského zařízení na Gorazdově náměstí. Stravování je pak jištěno ve školní jídelně taktéž na Gorazdově náměstí.

Vložil Střední odborná škola | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Mendelova střední škola Nový Jičín

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace vznikla sloučením tří středních škol. V současné době se stále z těchto tří pracovišť skládá a její součástí je část zdravotnická, veřejnosprávní a IT a ekonomická. Všechny obory, které lze na této škole studovat jsou ukončené řádnou maturitní zkouškou.

Obory součást ekonomika: 

Obchodní akademie (prezenční denní čtyřleté studium). Absolventi se skvěle uplatňují v ekonomických oborech, podnikatelských a obchodních činnostech. Také jako pojišťovací a bankovní pracovníci, referenti ve státní správě a pracovníci marketingu.

Ekonomické lyceum (prezenční denní čtyřleté studium). Absolventi vykonávají administrativní úkony ve státní sféře, jsou připraveni i na vlastní podnikání, vykonávají různé ekonomické profese, ať už v bankovnictví, marketingu, realitních kancelářích, či jiných oblastech ekonomické sféry.

Obory součást veřejnosprávní a IT: 

Informační technologie (prezenční denní čtyřleté studium). Absolventi jsou programátoři, znají problematiku IT a uplatňují se všeobecně ve firmách spojených s IT.

Veřejnosprávní činnost (prezenční denní čtyřleté studium). Absolventi se uplatňují převážně jako referenti ve státní správě a samosprávě.

Podnikání (večerní nástavbové studium).  Absolventi vykonávají ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Mají znalosti na zbudovaní a řízení vlastní firmy.

Obory zdravotnictví:

Zdravotnické lyceum (prezenční denní čtyřleté studium).  Absolventi se uplatňují při zdravotnické administrativě s tím spojeném i pojišťovnictví a nebo v sociálně zdravotnických odborech.

Zdravotnický asistent (prezenční denní čtyřleté studium). Absolventi jsou uplatňováni ve zdravotnictví jako ošetřovatelé.

Zdravotnický asistent (večerní pětileté studium). Absolventi jsou uplatňováni ve zdravotnictví jako ošetřovatelé.

 

U všech těchto oborů platí fakt, že splněním maturitní zkoušky získávají absolventi dále možnost ucházet se o terciární vzdělávání na VOŠ nebo VŠ.

 

Ubytování a stravování:

Ubytování studentů jistí Domov mládeže, který se nachází na ulici Hoblíkova 497/14. Toto ubytování má však kapacitu pouze pro 32 studentů. Nabízí možnost dvou a tří lůžkových pokojů.

Stravování je pak jištěno ve školní jídelně.

Vložil Střední odborné učiliště | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno

Mezi velice známé střední školy v Brně patří bezesporu právě tato škola. Ta se specializuje převážně na vzdělávání studentů v oborech úzce spojených s gatroprůmyslem, obchodováním a službami. Od tříletých oborů ukončených výučním listem lze na škole studovat i obory ukončené maturitní zkouškou a nebo využít i možnosti nástavbového studia, které je taktéž ukončeno maturitní zkouškou. Výjimkou také není možnost zkráceného denního studia. U některých těchto oborů lze studium ukončit výučním listem, některé maturitní zkouškou.

Škola je rozdělena do dvou budov, z nichž každá spadá pod jinou městskou část.

Část Charbulova se specializuje na výchovu a vzdělávání převážně v oblasti potravinářské, služeb a podnikání. Část Jánská pak vychovává specialisty v ekonomice, podnikání a obchodní sféře.

 

Obory ukončené maturitní zkouškou:

Ekonomika a podnikání, hotelnictví, cestovní ruch, obchodník, kosmetické služby, fotograf.

Obory ukončené výučním listem:

Kuchař – číšník, řezník uzenář, cukrář, pekař, kadeřník, aranžér, prodavač.

Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou:

Podnikání, obchodník.

Zkrácené denní studium dvouleté nabízí obor ukončený maturitní zkouškou Kosmetické služby, jednoleté pak nabízí obory ukončené výučním listem kadeřník, kuchař- číšník, výrobce textilií, prodavač, cukrář. Tyto obory jsou zpoplatněny.

 

Studenti se zapojují v rámci svých oborů do možnosti objednávek jejich služeb na zakázku. V praxi to znamená, že své služby a výrobky mohou na zakázku v rámci školy prodávat, či jinak nabízet.

Stravování je pak zajištěno formou školní jídelny, ve které je nutné si předem oběd objednat. Studenti si v rámci praktického výcviku ve školní jídelně vaří sami. Je na ně dohlíženo z řad mistrů v oboru.  Ubytování škola neposkytuje.

Studenti jsou také nabízeni k vykonávání kosmetických a kadeřnických služeb zákazníkům. Tato pracoviště se pak nacházejí v centru města Brna a také přímo na Charbulové 106.

 

Vložil Střední školy Brno | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc

Tato Střední odborná škola obchodu a služeb, která se nachází v Olomouci na Štursové 14, nabízí uchazečům o studium možnost studií jak v rámci klasických tříletých oborů, tak i čtyřletého ukončeného maturitní zkouškou, ale i nástavbového.

Uchazeči o studium pak mají možnost z prezenčního tříletého studia s vybrat ke studiu z oborů: aranžér, krejčí, pekař, cukrář, výrobce potravin, prodavač, kadeřník.

Dále kuchař – číšník se zaměřením zvlášť na kuchaře a zvlášť na číšníka. 

K získání výučního listu v jakémkoliv oboru je nutné složit závěrečnou zkoušku, která se skládá z části písemné, praktické a ústní. Forma výuky je pak rozdělena na praktickou část a teoretickou, převážně pak podle lichých a sudých týdnů. V prvním ročníku je denní studium rozděleno do výuky celkově na šest hodin a ve vyšších ročnících pak na hodin sedm.

Absolventi oborů se výborně uplatňují v různých firmách a obchodních řetězcích, které jsou s jejich obory spjaty.

Všichni uchazeči o studium musí absolvovat písemnou přijímací zkoušku skládající se ze čtyř otázek z jazyka českého, tří matematických otázek a tří otázek z cizího jazyka. Na výběr je jazyk anglický a německý. Velký důraz je také kladen na zájmovou aktivitu uchazeče v rámci jeho školních i mimoškolních aktivit doložitelnou diplomem od 1. do 3. místa. Taktéž je brán zřetel na prospěch žáka a na jeho praktické doložitelné zkušenosti z oblasti gastronomie.

Ubytování a stravování:

Toto školské zařízení nemá k dispozici vlastní možnosti ubytování. V okolí budovy ale existuje mnoho míst, které nabízejí ubytování přímo studentům. Stravování je pak poskytováno ve školní jídelně.

Vložil Střední školy v ČR | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy

Pokud vás lákají tzv. “zlatá řemesla”, pak vás jistě zaujme studijní nabídka této školy.

Důvodů proč studovat svůj obor právě zde nabízíme hned několik:

Škola dala valé všem zastaralým výukovým metodám a jelikož technologie i multimédia jsou stále kupředu, již se skoro nesetkáte s klasickým učebnicovým a sešitovým stylem.

Veškeré výukové materiály jsou ve formě e-learningu a slovníků. Také po celém areálu školy je vždy student schopen se připojit na wi-fi, která mu zaručuje, že bude vždy online a k materiálům se ihned připojí.

Co se týče samotných výhod studia, tak škola zprostředkovává svým studentům různé stáže do zahraničí, kde se mohou zdokonalit ve svém oboru a získat tak další cenné zkušenosti a dovednosti spojené jak s teorií, tak i praxí. Studentům, kteří jsou opravdu talentovaní a podílejí se na praktických zakázkách školy jsou pak následně vypláceny odměny. Ostatně penězi se na škole určitě nešetří, a proto jsou veškeré učebny vybaveny tou nejmodernější technikou a stroji.

Teorie úzce propojená s praxí vám už na škole ukáže, jak to doopravdy chodí v podnikových firmách, které pracují na poli stavebnictví. Také je velkou výhodou, že studium na škole je zcela zdarma a i výukový materiál, či praktické pomůcky hradí zcela škola. Sám student do svého oboru investuje pouze vlastní pili a čas.

Pokud se následně student rozhodne, že mu jeho bor nevyhovuje, pak lze samozřejmě bezplatně přestoupit na jiný obor, ke kterému má student blíže. Samozřejmostí je pak možnost absolvovat druhý výuční list, nástavbu a posléze i maturitní zkoušku, která dále může navazovat na případné terciární vzdělávání.

Mezi obory studované na této škole patří: zedník, tesař, zedník – obkladač, pokrývač, klempíř, kominík, instalatér, mechanik plynových zařízení, strojní mechanik – zámečník, truhlář, čalouník, umělecký truhlář a řezbář, umělecko- řemeslné zpracování dřeva a stavební materiály.

Vložil Střední školy Brno | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední pedagogická škola Přerov

První základní kámen střední pedagogické školy, která je spojená s gymnáziem Jana Blahoslava, je datován k roku 1907. Uchazeči o studium na Střední pedagogické škole mají možnost si vybrat celkem ze tří studijních oborů:

- pedagogické lyceum – 4 leté studium

- předškolní a mimoškolní pedagogika – 4 leté studium

- předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové studium, 3 leté studium

 

Všechny tyto obory jsou ukončeny řádnou maturitní zkouškou, která zaručuje absolventům možnost případného terciárního vzdělávání. Mnoho studentů, kteří se rozhodnou ihned po absolvování svého vzdělávání se uplatňovat v oboru, který vystudovali, se setkává s pozitivním ohlasem u svých zaměstnavatelů vůči svým znalostem a dovednostem. Doménou všech oborů je vysoká praxeschopnost, kterou škola svým studentům zprostředkovává v rámci povinných praxí na spřátelených ústavech jako jsou základní školy, družiny, mateřské školy a jiné ústavy spojené s výchovou dětí. Díky tomu lze říci, že tato škola dbá nejen na teorii učení, ale propojuje ji s praktickými dovednostmi každého budoucího pedagoga.

Uchazeči o studium, kteří na školu přicházejí po úspěšném absolvování základní školy se smí hlásit pouze na prezenční studium. Pouze studenti, kteří již vykonali státní maturitní zkoušku na jiné škole se smějí zapsat na dálkové studium, kde si po dobu tří let doplňují svou odbornou kvalifikaci. Nutností je pak jedenkrát týdně docházet na pravidelné sedmihodinové vyučování v rámci odborných předmětů.

 

Stravování, ubytování

Formou Domova mládeže je studentům poskytováno stravování a ubytování. Nabízí možnost zázemí pro 250 studentů z různých škol, převážně pak pro Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školu. Na každé patro pak připadá deset trojlůžkových pokojů. Celé patro pak tvoří jednu výchovnou skupinu, která má pro sebe společné sociální zařízení, učebnu a klubovnu s televizí. 

Domov dále disponuje 4mi společenskými místnostmi, klavírem, posilovnou, dvěma venkovními hřišti, sportovní halou a studentským klubem.

Platba za stravné činí 105 Kč / den – formou celodenního stravování. Platba za ubytování připadá na jednorázový poplatek 1000 Kč / měsíc. 

Vložil Střední škola pedagogická | Štítek , , , , | Zanechat komentář