Střední školy v celé ČR

Archív kategorií: Formy studia

Dálkové studium střední školy

Je nutné si uvědomit, že pokud člověk vychází ze základní školy, je pro něj holým nesmyslem, aby se vydal studovat dálkově, pokud ho k tomu samozřejmě nedožene nějaký osobní závažný důvod. Dálkové studium je primárně určeno studentům, kteří již mají stálou práci, která živí jejich rodinu a rádi by si doplnili vzdělání.

Toto dálkové studium je vždy zakončeno maturitní zkouškou. Každá škola nabízí jiný druh dálkového studia oboru. Některá ho nabízí pouze jako nástavbu jednoletou či dvouletou a některá škola vám nabídne dálkové studium po dobu čtyř a nebo dokonce pěti let.

Je velice důležité si uvědomit, že nic vám nikdy nedá víc ve vašem vzdělávání, než se vzdělávat prezenční denní formou. V adolescentním věku je totiž obrovské riziko při vzdělávání se dálkově, že člověk školu nedokončí úspěšně. Ostatně existuje i mnoho dalších důvodů, které úzce souvisejí i s vaším osobním charakterem a které s vámi jistě rádi proberou pracovníci pedagogicko-psychologické poradny při výběru vhodného povolání.

Samotné dálkové studium je vždy placené a vyučuje se buď večerní formou a nebo jednodenní běžně sedmihodinovou výukou jednou týdně. Studenti dálkového studia mají běžně odlišnou výuku ohledně přístupu učitelů k nim. Je brán zřetel na to, že dálkaři mají i jiné povinnosti, než adolescenti a je brán i zřetel na to, že už to nejsou děti. Ve výuce je tedy kladen velký důraz na individualitu každého studenta, jeho potřeby a nároky. K dispozici jsou výukové materiály jak elektronickou, tak i běžně dostupnou formou učiva a mnozí učitelé pak zbytečně netraumatizují studenty nečekanými písemnými zkouškami či ústním vyvoláváním u tabule.  Většina zkoušek je tedy písemnou formou. Dálkařům je pak poskytována komplexní péče, jelikož mají na celé učivo o pětinu méně času na pochopení, než běžný student denní formy studia.

Vložil Formy studia | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vojenská střední škola Moravská Třebová

Historie školy sahá až do roku 1922, kdy byla založena v objektu utečeneckého tábora škola, která byla součástí ruského reálného gymnázia. Současný název Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové získal škola v roce 2006.  Absolventi této školy, konkrétně střední školy, se stávají odborníky ve technice a elektrotechnice a samozřejmě jsou to také výborně školení vojáci, kteří jsou připraveni sloužit své vlasti. 

Střední škola nabízí dva obory, které jsou vyučovány prezenční denní formou a jsou čtyřleté. Jedná se o Technické lyceum a Elektrotechniku. Původě škola nabízela i nástavbové dálkové studium v oboru Podnikání. To však ale momentálně dokončuje poslední ročníky a od roku 2013 už škola pro tento obor nepřijímá nové uchazeče.

Oba tyto obory jsou ukončeny maturitní zkouškou a díky tomu je zajištěno i možné terciární vzdělávání studenta. Škola vyučuje typické základní studijní předměty pro oba dva obory jako jsou český jazyk, chemie, anglický jazyk, matematika atp. Dále se specializuje na odborné předměty, mezi které patří například technická dokumentace, automatizace, elektronika, deskriptivní geometrie, technické kreslení atp. Každý z oborů má pak stejné předměty specializace, a to úzce související s vojenstvím a tělovýchovou. Mezi ně patří hlavně vojenský management, exkurze k vojenským útvarům, plavecký a lyžařský výcvik, praxe, putovní zábory a jiné.

Samozřejmostí pro každého studenta je také možnost zaobírat se i další zájmovou činností, kterou škola nabízí a která již nespadá do klasického klasifikačního řádu RVP. Jedná se o tzv. kroužky, mezi něž patří kroužek tancování, atletiky, plavání, sebeobrany a jiné další.

Škola také svým studentům poskytuje stravování a ubytování.

Vložil Formy studia | Štítek , , , , | Zanechat komentář