Střední školy v celé ČR

Archív kategorií: Střední odborná škola

Střední škola cestovního ruchu

Pokud se chcete po základní škole vydat směrem na střední školu a věnovat se oboru cestovní ruch, pak musíte dopředu samozřejmě vědět, že tento obor je na školách vyučován po dobu 4 let a je zakončen státní maturitní zkouškou, která vám dává šanci se i nadále vzdělávat v rámci terciárního stupně na některé z vyšších nebo vysokých škol.

Absolventi tohoto oboru získávají možnost se uplatnit zejména v různých cestovních kancelářích, mnoho z nich se stává delegáty v zahraničí a převážně se orientují na turismus. Není také výjimkou, že absolventi se dobře uplatňují i při různých organizačně správních formách podnikání v cestovním ruchu, či na úřadech.

Díky tomu je na středních školách, které připravují studenty v tomto oboru kladen veliký důraz na rozvíjení studenta v cizojazyčné oblasti. Samozřejmostí na většině škol je výuka anglického, ale i německého jazyka. Mnohé školy následně řeší cizojazyčné vzdělávání formou i různých kroužků, kde se žáci mohou vzdělávat v oblasti rusistiky, francouzského jazyka, španělštiny či italštiny. Tyto kroužky jsou pak dobrovolné a většinou jsou provozovány lektory mimo školní výuku, ale v budově školy. Mnohé z nich jsou tedy placené a otevřené v případě vyššího počtu uchazečů. Ohledně této problematiky je pak potřeba se na škole přímo zeptat, pokud o ní nenaleznete potřební informace například na sekretariátu školy nebo při Dni otevřených dveří, které každá škola před zahájením přijímacích zkoušek pořádá.

Pokud se škola nenachází v blízkosti vašeho bydliště, je také potřeba řešit různé možnosti ubytování a stravování a s tím i spojené i dojíždění. Některá školská zařízení nenabízejí možnost ubytování. Stravování pak nabízejí z 95% všechny, a to formou školní jídelny.

Vložil Střední odborná škola | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední zdravotnická škola

Střední zdravotnickou školu navštěvují převážně studenti, kteří se hodlají dále vydat na dráhu doktorské specializace a nebo pak lidé, kteří chtějí pracovat v nemocničních zařízeních a jiných institucích zaměřených na léčby chorob jako asistenti, či sociální pracovníci. 

Středních škol se zaměřením na zdravotnictví je v České republice dostatek. Skoro v každém větším městě můžete takovou střední školu najít a ucházet se o studium právě v městě vám nejblíže.

Například pro Brno je typicky nejznámější zdravotnickou střední školou Jaselská.

Mezi obory, o které se potenciální student může zajímat, jsou obory Zdravotnické lyceum, Zdravotnický asistent a Sociální činnost. Obor zdravotnický asistent se dá studovat jak denní formou, tak i večerní. Večerní formou se obor následně studuje pět let místo čtyřech, jako je to u zbylých oborů.

Zásadní rozdíl mezi absolventem zdravotnického lycea a zdravotnického asistenta je ten, že absolvent zdravotnického lycea je vychováván k dalšímu studiu na VOŠ nebo na vysoké škole zdravotního typu a je uzpůsoben k tomu, aby mohl vyučovat zdravotnické obory či zastával funkci sociálně-zdravotnického pracovníka. Zdravotnický asistent pak nejčastěji najde své uplatnění jako pracovník zdravotnické instituce, či nadále může pokračovat ve studiu na VOŠ či vysoké škole.

Absolvent oboru Sociální činnost je pak vychován k provozování pečovatelské činnosti a péči o dítě do tří let věku v denním režimu. 

 

Škola také nabízí všem svým studentům možnost zajímat se i o různé volnočasové aktivity v rámci studia a pořádá různé výjezdy do zahraničí a odborná setkání. Velkou výhodou studentům je i skvěle vybavená školní knihovna, která nabízí studentům veškeré potřebné materiály, které studenti využívají pro své obory. Tím pádem nedochází k tomu, že by student nenašel povinnou literaturu ke svému studiu.  Studenti čtvrtého ročníku jsou pak pod nestálými kontrolními testy, které zaručují jejich nejvyšší přípravu k maturitní státní zkoušce.

Vložil Střední odborná škola | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Tato střední škola, která se nachází v Prostějově poskytuje uchazečům o studium možnost zajímat se jak o maturitní obory, tak i obory zakončené výučním listem.

Obory zakončené maturitní zkouškou:

Analýza potravin, Technologie potravin, Autotronik, Podnikání (2-leté nástavbové), Stavební provoz (2-leté nástavbové).

Obory zakončené výučním listem tříleté:

Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Elektrikář pro silnoproud, Instalatér, Malíř a lakýrník, Tesař, Truhlář, Zedník, Montér suchých staveb a Klempíř.

Obory zakončené výučním listem dvouleté:

Provozní služby, Zednické práce, Zahradnické práce a Opravářské práce.

 

Škola nabízí svým studentům možnost stravování i ubytování. Obojí se nachází přímo v areálu školy. Ubytování je pak s kapacitou 114 žáků. K dispozici má každý pokoj vlastní sanitární zařízení a wi-fi zařízení. Samozřejmostí jsou pak základní hygienické pomůcky a vlastní úložné prostory. Součástí ubytování jsou pak i společné prostory, tělocvična, fitness centrum apod.  Stravování je pak jištěno školní jídelnou, kde je možnost každodenního výběru ze tří jídel.

Studenti se v rámci praxí, které bývají často finančně ohodnocovány, setkávají s opravdovým chodem firmy. Ve spřátelených firmách se učí, jak se správně orientovat ve vlastním oboru. Studenti potravinářských oborů jsou následně vychováváni k provozování budoucího zaměstnání v Penamu.

Studenti také mohou v rámci školy získat řidičské oprávnění skupiny B, C, a T a mohou se ucházet i o prospěchové stipendium. Výjimkou nejsou i různé další vzdělávací kurzy, kterými si může uchazeč doplnit své vzdělání.

 

Absolventi školy se výborně uplatňují ve svých oborech, které si sami zvolili a vystudovali. Stávají se odborníky svého oboru. Někteří absolventi mají také dveře otevřené k dalšímu terciárnímu vzdělávání a tím i dalšímu sebevzdělávání.

Vložil Střední odborná škola | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední zemědělská škola

Střední škola zemědělská v Olomouci se sestává ze dvou částí. Jedeno pracoviště je umístěno v Olomouci U Hradiska a druhé pak v Olomouci na Gorazdově náměstí. V části Hradisko se pak studují pouze obory Agropodnikání a zahradnictví. Počty přijímaných žáků na tyto obory jsou vždy pro nový rok po 30ti žácích.

Pro rok 2014 / 2015 se na této škole otevírá úplně nový obor “Jezdec a chovatel koní“, který je novinkou na této škole. Jedná se o obor tříletý, který je zakončený výučním listem a který nabízí dále možnost doplnit si vzdělání formou nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.

Absolvent se následně uplatní ve všech možných organizacích a podnicích spojených s odchovem koní a jejich trénování atp.

Velikou výhodu tato škola nabízí uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami a s doporučením z pedagogicko  - psychologické poradny (PPP). Pro tyto uchazeče jsou pak vyčleněny obory: květinářské a aranžérské práce, opravářské práce a kuchařské práce. Počty přijímaných žáků pro tyto obory jsou vždy po čtrnácti na jednu otevíranou třídu pro daný kalendářní rok. Obory jsou tříleté a jsou ukončené výučním listem.

Škola nabízí i čtyřleté studijní obory ukončení maturitní zkouškou. Jedná se o obory Agropodnikání a zahradnictví. Tříleté učební obory jsou ukončené výučním listem a mezi tyto obory patří již zmíněný jezdec a chovatel koní, opravář zemědělských strojů, umělecký kovář a zámečník, zahradník, prodavač – květiny.

Škola nabízí mimo jiné i možnost navštěvovat mimoškolní činnosti, jako je například kroužek chovu exotických zvířat.

 

Ubytování je na škole zajištěno formou Domova mládeže, který je součástí školského zařízení na Gorazdově náměstí. Stravování je pak jištěno ve školní jídelně taktéž na Gorazdově náměstí.

Vložil Střední odborná škola | Štítek , , , , | Zanechat komentář