Střední školy v celé ČR

Archív kategorií: Střední škola pedagogická

Střední školy Praha

Středních škol je v Praze opravdu hodně, ze kterých si uchazeč o studium může vybrat tu svou. Klasické rozhodování mezi středními školami je rozděleno do dvou oblastí. Na soukromé, na kterých se platí školné a na státní. Dále je při rozhodování samozřejmě nutno brát zřetel na obor, který nejlépe odpovídá budoucímu chtěnému povolání uchazeče.

Velkou roli při rozhodování na kterou pražskou střední školu se dát, hraje i to, zda škola nabízí svým studentům možnost ubytování. V případě, že nenabízí, je nutné se také poohlédnout po vhodném ubytování v Praze v různých studentských bytech, pokud není student ze středočeského kraje a nechce každý den do školy dojíždět.

Důležité při výběru střední školy je také to, zda chce student docílit maturitního vysvědčení a třeba i nadále směřovat své vzdělávání na terciární charakter, či se chce pouze vyučit v oboru.

Střední škola Náhorní. Ta se specializuje na obory Grafický design, knihkupectví, ekonomiku a podnikání, aranžérství, propagaci a informační služby.

Střední škola gastronomická a hotelová se specializuje na obory spojené s cestovním ruchem, hotelnictvím a gastrem.

Různé obchodní akademie pak směřují vzdělávání studentů do oborů ekonomie a obchodování.

Možnost zaměřit se na umění pak nabízí další různé konzervatoře, které buď končí po čtyřech letech závěrečnou maturitní zkouškou a nebo dále navazují dvouletým oborem ukončeným absolutoriem. Jako například Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka. Z této školy pak většinou pochází jedinečné a multižánrové osoby, které mají své místo na populární hudební scéně v České republice a právem patří do tzv. showbusinessu.

Mezi dobré soukromé školy lze pak vypíchnout střední školu Start, která se zaměřuje na ekonomii a cestovní ruch, či soukromou střední školu gastronomie, která vychovává jedničky na trhu v oblasti gatroprůmyslu.

Vložil Střední škola pedagogická | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední pedagogická škola Přerov

První základní kámen střední pedagogické školy, která je spojená s gymnáziem Jana Blahoslava, je datován k roku 1907. Uchazeči o studium na Střední pedagogické škole mají možnost si vybrat celkem ze tří studijních oborů:

- pedagogické lyceum – 4 leté studium

- předškolní a mimoškolní pedagogika – 4 leté studium

- předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové studium, 3 leté studium

 

Všechny tyto obory jsou ukončeny řádnou maturitní zkouškou, která zaručuje absolventům možnost případného terciárního vzdělávání. Mnoho studentů, kteří se rozhodnou ihned po absolvování svého vzdělávání se uplatňovat v oboru, který vystudovali, se setkává s pozitivním ohlasem u svých zaměstnavatelů vůči svým znalostem a dovednostem. Doménou všech oborů je vysoká praxeschopnost, kterou škola svým studentům zprostředkovává v rámci povinných praxí na spřátelených ústavech jako jsou základní školy, družiny, mateřské školy a jiné ústavy spojené s výchovou dětí. Díky tomu lze říci, že tato škola dbá nejen na teorii učení, ale propojuje ji s praktickými dovednostmi každého budoucího pedagoga.

Uchazeči o studium, kteří na školu přicházejí po úspěšném absolvování základní školy se smí hlásit pouze na prezenční studium. Pouze studenti, kteří již vykonali státní maturitní zkoušku na jiné škole se smějí zapsat na dálkové studium, kde si po dobu tří let doplňují svou odbornou kvalifikaci. Nutností je pak jedenkrát týdně docházet na pravidelné sedmihodinové vyučování v rámci odborných předmětů.

 

Stravování, ubytování

Formou Domova mládeže je studentům poskytováno stravování a ubytování. Nabízí možnost zázemí pro 250 studentů z různých škol, převážně pak pro Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školu. Na každé patro pak připadá deset trojlůžkových pokojů. Celé patro pak tvoří jednu výchovnou skupinu, která má pro sebe společné sociální zařízení, učebnu a klubovnu s televizí. 

Domov dále disponuje 4mi společenskými místnostmi, klavírem, posilovnou, dvěma venkovními hřišti, sportovní halou a studentským klubem.

Platba za stravné činí 105 Kč / den – formou celodenního stravování. Platba za ubytování připadá na jednorázový poplatek 1000 Kč / měsíc. 

Vložil Střední škola pedagogická | Štítek , , , , | Zanechat komentář