Střední školy v celé ČR

Archív štítků: Střední odborná škola

Střední odborná učiliště

Po celé České republice se nachází nepřeberné množství odborných učilišť. Ty nabízejí obrovské množství studijních oborů, forem studia a také možností, jak se zdokonalit v oboru, který si uchazeč o studium vybere. 

A vybrat si ten svůj správný obor, který vás bude provázet celým životem, rozhodne není věc lehká.

Mnoho žáků totiž nemá absolutní představu o tom, na jakou školu se po základní škole dát, pokud tedy samozřejmě už od dětství nemá jasný přehled o tom, že chce být například veterinářem.

Existují různé instituce, které dokáží pomoci uchazeči o studium na střední škole pomoci při výběru povolání. Jedná se o pedagogicko-psychologické poradny, také v tomto ohledu výborně funguje školní psycholog, či výchovná poradkyně, nelze vyjmout ani rodiče, kteří vás samozřejmě znají nejlépe a samozřejmě jde v první řadě o to, abyste výlučnou metodou vydělili, kterému oboru se určitě věnovat nechcete. 

Dále je také důležité dopředu počítat s tím a hlavně se rozhodnout, jestli máte studijní dispozice spíše k výučnímu listu, či k maturitnímu vysvědčení. A zda třeba chcete i pokračovat k terciárnímu vzdělávání. Je také dobré si ponechat do budoucna vrátka otevřená a dát se na obor, který třeba i nabízí možnost pokračovat v nástavbovém studiu pro případ, že se ve třetím ročníku rozhodnete, že by vám maturita do budoucna mohla chybět.

Střední odborná učiliště nabízejí obrovskou škálu oborů, které lze studovat. Od zdravotnických, přes dělnické, po zemědělské, podnikatelské, elektrotechnické, obory spojené s informačními technologiemi a mnohé další. Jen vy sami musíte vědět, kam vás srdce táhne a kde si myslíte, že jednou bude vaše profesní místo.

Vložil Přijímací zkoušky | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední škola cestovního ruchu

Pokud se chcete po základní škole vydat směrem na střední školu a věnovat se oboru cestovní ruch, pak musíte dopředu samozřejmě vědět, že tento obor je na školách vyučován po dobu 4 let a je zakončen státní maturitní zkouškou, která vám dává šanci se i nadále vzdělávat v rámci terciárního stupně na některé z vyšších nebo vysokých škol.

Absolventi tohoto oboru získávají možnost se uplatnit zejména v různých cestovních kancelářích, mnoho z nich se stává delegáty v zahraničí a převážně se orientují na turismus. Není také výjimkou, že absolventi se dobře uplatňují i při různých organizačně správních formách podnikání v cestovním ruchu, či na úřadech.

Díky tomu je na středních školách, které připravují studenty v tomto oboru kladen veliký důraz na rozvíjení studenta v cizojazyčné oblasti. Samozřejmostí na většině škol je výuka anglického, ale i německého jazyka. Mnohé školy následně řeší cizojazyčné vzdělávání formou i různých kroužků, kde se žáci mohou vzdělávat v oblasti rusistiky, francouzského jazyka, španělštiny či italštiny. Tyto kroužky jsou pak dobrovolné a většinou jsou provozovány lektory mimo školní výuku, ale v budově školy. Mnohé z nich jsou tedy placené a otevřené v případě vyššího počtu uchazečů. Ohledně této problematiky je pak potřeba se na škole přímo zeptat, pokud o ní nenaleznete potřební informace například na sekretariátu školy nebo při Dni otevřených dveří, které každá škola před zahájením přijímacích zkoušek pořádá.

Pokud se škola nenachází v blízkosti vašeho bydliště, je také potřeba řešit různé možnosti ubytování a stravování a s tím i spojené i dojíždění. Některá školská zařízení nenabízejí možnost ubytování. Stravování pak nabízejí z 95% všechny, a to formou školní jídelny.

Vložil Střední odborná škola | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední zdravotnická škola

Střední zdravotnickou školu navštěvují převážně studenti, kteří se hodlají dále vydat na dráhu doktorské specializace a nebo pak lidé, kteří chtějí pracovat v nemocničních zařízeních a jiných institucích zaměřených na léčby chorob jako asistenti, či sociální pracovníci. 

Středních škol se zaměřením na zdravotnictví je v České republice dostatek. Skoro v každém větším městě můžete takovou střední školu najít a ucházet se o studium právě v městě vám nejblíže.

Například pro Brno je typicky nejznámější zdravotnickou střední školou Jaselská.

Mezi obory, o které se potenciální student může zajímat, jsou obory Zdravotnické lyceum, Zdravotnický asistent a Sociální činnost. Obor zdravotnický asistent se dá studovat jak denní formou, tak i večerní. Večerní formou se obor následně studuje pět let místo čtyřech, jako je to u zbylých oborů.

Zásadní rozdíl mezi absolventem zdravotnického lycea a zdravotnického asistenta je ten, že absolvent zdravotnického lycea je vychováván k dalšímu studiu na VOŠ nebo na vysoké škole zdravotního typu a je uzpůsoben k tomu, aby mohl vyučovat zdravotnické obory či zastával funkci sociálně-zdravotnického pracovníka. Zdravotnický asistent pak nejčastěji najde své uplatnění jako pracovník zdravotnické instituce, či nadále může pokračovat ve studiu na VOŠ či vysoké škole.

Absolvent oboru Sociální činnost je pak vychován k provozování pečovatelské činnosti a péči o dítě do tří let věku v denním režimu. 

 

Škola také nabízí všem svým studentům možnost zajímat se i o různé volnočasové aktivity v rámci studia a pořádá různé výjezdy do zahraničí a odborná setkání. Velkou výhodou studentům je i skvěle vybavená školní knihovna, která nabízí studentům veškeré potřebné materiály, které studenti využívají pro své obory. Tím pádem nedochází k tomu, že by student nenašel povinnou literaturu ke svému studiu.  Studenti čtvrtého ročníku jsou pak pod nestálými kontrolními testy, které zaručují jejich nejvyšší přípravu k maturitní státní zkoušce.

Vložil Střední odborná škola | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední školy Praha

Středních škol je v Praze opravdu hodně, ze kterých si uchazeč o studium může vybrat tu svou. Klasické rozhodování mezi středními školami je rozděleno do dvou oblastí. Na soukromé, na kterých se platí školné a na státní. Dále je při rozhodování samozřejmě nutno brát zřetel na obor, který nejlépe odpovídá budoucímu chtěnému povolání uchazeče.

Velkou roli při rozhodování na kterou pražskou střední školu se dát, hraje i to, zda škola nabízí svým studentům možnost ubytování. V případě, že nenabízí, je nutné se také poohlédnout po vhodném ubytování v Praze v různých studentských bytech, pokud není student ze středočeského kraje a nechce každý den do školy dojíždět.

Důležité při výběru střední školy je také to, zda chce student docílit maturitního vysvědčení a třeba i nadále směřovat své vzdělávání na terciární charakter, či se chce pouze vyučit v oboru.

Střední škola Náhorní. Ta se specializuje na obory Grafický design, knihkupectví, ekonomiku a podnikání, aranžérství, propagaci a informační služby.

Střední škola gastronomická a hotelová se specializuje na obory spojené s cestovním ruchem, hotelnictvím a gastrem.

Různé obchodní akademie pak směřují vzdělávání studentů do oborů ekonomie a obchodování.

Možnost zaměřit se na umění pak nabízí další různé konzervatoře, které buď končí po čtyřech letech závěrečnou maturitní zkouškou a nebo dále navazují dvouletým oborem ukončeným absolutoriem. Jako například Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka. Z této školy pak většinou pochází jedinečné a multižánrové osoby, které mají své místo na populární hudební scéně v České republice a právem patří do tzv. showbusinessu.

Mezi dobré soukromé školy lze pak vypíchnout střední školu Start, která se zaměřuje na ekonomii a cestovní ruch, či soukromou střední školu gastronomie, která vychovává jedničky na trhu v oblasti gatroprůmyslu.

Vložil Střední škola pedagogická | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Tato střední škola, která se nachází v Prostějově poskytuje uchazečům o studium možnost zajímat se jak o maturitní obory, tak i obory zakončené výučním listem.

Obory zakončené maturitní zkouškou:

Analýza potravin, Technologie potravin, Autotronik, Podnikání (2-leté nástavbové), Stavební provoz (2-leté nástavbové).

Obory zakončené výučním listem tříleté:

Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Elektrikář pro silnoproud, Instalatér, Malíř a lakýrník, Tesař, Truhlář, Zedník, Montér suchých staveb a Klempíř.

Obory zakončené výučním listem dvouleté:

Provozní služby, Zednické práce, Zahradnické práce a Opravářské práce.

 

Škola nabízí svým studentům možnost stravování i ubytování. Obojí se nachází přímo v areálu školy. Ubytování je pak s kapacitou 114 žáků. K dispozici má každý pokoj vlastní sanitární zařízení a wi-fi zařízení. Samozřejmostí jsou pak základní hygienické pomůcky a vlastní úložné prostory. Součástí ubytování jsou pak i společné prostory, tělocvična, fitness centrum apod.  Stravování je pak jištěno školní jídelnou, kde je možnost každodenního výběru ze tří jídel.

Studenti se v rámci praxí, které bývají často finančně ohodnocovány, setkávají s opravdovým chodem firmy. Ve spřátelených firmách se učí, jak se správně orientovat ve vlastním oboru. Studenti potravinářských oborů jsou následně vychováváni k provozování budoucího zaměstnání v Penamu.

Studenti také mohou v rámci školy získat řidičské oprávnění skupiny B, C, a T a mohou se ucházet i o prospěchové stipendium. Výjimkou nejsou i různé další vzdělávací kurzy, kterými si může uchazeč doplnit své vzdělání.

 

Absolventi školy se výborně uplatňují ve svých oborech, které si sami zvolili a vystudovali. Stávají se odborníky svého oboru. Někteří absolventi mají také dveře otevřené k dalšímu terciárnímu vzdělávání a tím i dalšímu sebevzdělávání.

Vložil Střední odborná škola | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Mendelova střední škola Nový Jičín

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace vznikla sloučením tří středních škol. V současné době se stále z těchto tří pracovišť skládá a její součástí je část zdravotnická, veřejnosprávní a IT a ekonomická. Všechny obory, které lze na této škole studovat jsou ukončené řádnou maturitní zkouškou.

Obory součást ekonomika: 

Obchodní akademie (prezenční denní čtyřleté studium). Absolventi se skvěle uplatňují v ekonomických oborech, podnikatelských a obchodních činnostech. Také jako pojišťovací a bankovní pracovníci, referenti ve státní správě a pracovníci marketingu.

Ekonomické lyceum (prezenční denní čtyřleté studium). Absolventi vykonávají administrativní úkony ve státní sféře, jsou připraveni i na vlastní podnikání, vykonávají různé ekonomické profese, ať už v bankovnictví, marketingu, realitních kancelářích, či jiných oblastech ekonomické sféry.

Obory součást veřejnosprávní a IT: 

Informační technologie (prezenční denní čtyřleté studium). Absolventi jsou programátoři, znají problematiku IT a uplatňují se všeobecně ve firmách spojených s IT.

Veřejnosprávní činnost (prezenční denní čtyřleté studium). Absolventi se uplatňují převážně jako referenti ve státní správě a samosprávě.

Podnikání (večerní nástavbové studium).  Absolventi vykonávají ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Mají znalosti na zbudovaní a řízení vlastní firmy.

Obory zdravotnictví:

Zdravotnické lyceum (prezenční denní čtyřleté studium).  Absolventi se uplatňují při zdravotnické administrativě s tím spojeném i pojišťovnictví a nebo v sociálně zdravotnických odborech.

Zdravotnický asistent (prezenční denní čtyřleté studium). Absolventi jsou uplatňováni ve zdravotnictví jako ošetřovatelé.

Zdravotnický asistent (večerní pětileté studium). Absolventi jsou uplatňováni ve zdravotnictví jako ošetřovatelé.

 

U všech těchto oborů platí fakt, že splněním maturitní zkoušky získávají absolventi dále možnost ucházet se o terciární vzdělávání na VOŠ nebo VŠ.

 

Ubytování a stravování:

Ubytování studentů jistí Domov mládeže, který se nachází na ulici Hoblíkova 497/14. Toto ubytování má však kapacitu pouze pro 32 studentů. Nabízí možnost dvou a tří lůžkových pokojů.

Stravování je pak jištěno ve školní jídelně.

Vložil Střední odborné učiliště | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno

Mezi velice známé střední školy v Brně patří bezesporu právě tato škola. Ta se specializuje převážně na vzdělávání studentů v oborech úzce spojených s gatroprůmyslem, obchodováním a službami. Od tříletých oborů ukončených výučním listem lze na škole studovat i obory ukončené maturitní zkouškou a nebo využít i možnosti nástavbového studia, které je taktéž ukončeno maturitní zkouškou. Výjimkou také není možnost zkráceného denního studia. U některých těchto oborů lze studium ukončit výučním listem, některé maturitní zkouškou.

Škola je rozdělena do dvou budov, z nichž každá spadá pod jinou městskou část.

Část Charbulova se specializuje na výchovu a vzdělávání převážně v oblasti potravinářské, služeb a podnikání. Část Jánská pak vychovává specialisty v ekonomice, podnikání a obchodní sféře.

 

Obory ukončené maturitní zkouškou:

Ekonomika a podnikání, hotelnictví, cestovní ruch, obchodník, kosmetické služby, fotograf.

Obory ukončené výučním listem:

Kuchař – číšník, řezník uzenář, cukrář, pekař, kadeřník, aranžér, prodavač.

Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou:

Podnikání, obchodník.

Zkrácené denní studium dvouleté nabízí obor ukončený maturitní zkouškou Kosmetické služby, jednoleté pak nabízí obory ukončené výučním listem kadeřník, kuchař- číšník, výrobce textilií, prodavač, cukrář. Tyto obory jsou zpoplatněny.

 

Studenti se zapojují v rámci svých oborů do možnosti objednávek jejich služeb na zakázku. V praxi to znamená, že své služby a výrobky mohou na zakázku v rámci školy prodávat, či jinak nabízet.

Stravování je pak zajištěno formou školní jídelny, ve které je nutné si předem oběd objednat. Studenti si v rámci praktického výcviku ve školní jídelně vaří sami. Je na ně dohlíženo z řad mistrů v oboru.  Ubytování škola neposkytuje.

Studenti jsou také nabízeni k vykonávání kosmetických a kadeřnických služeb zákazníkům. Tato pracoviště se pak nacházejí v centru města Brna a také přímo na Charbulové 106.

 

Vložil Střední školy Brno | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc

Tato Střední odborná škola obchodu a služeb, která se nachází v Olomouci na Štursové 14, nabízí uchazečům o studium možnost studií jak v rámci klasických tříletých oborů, tak i čtyřletého ukončeného maturitní zkouškou, ale i nástavbového.

Uchazeči o studium pak mají možnost z prezenčního tříletého studia s vybrat ke studiu z oborů: aranžér, krejčí, pekař, cukrář, výrobce potravin, prodavač, kadeřník.

Dále kuchař – číšník se zaměřením zvlášť na kuchaře a zvlášť na číšníka. 

K získání výučního listu v jakémkoliv oboru je nutné složit závěrečnou zkoušku, která se skládá z části písemné, praktické a ústní. Forma výuky je pak rozdělena na praktickou část a teoretickou, převážně pak podle lichých a sudých týdnů. V prvním ročníku je denní studium rozděleno do výuky celkově na šest hodin a ve vyšších ročnících pak na hodin sedm.

Absolventi oborů se výborně uplatňují v různých firmách a obchodních řetězcích, které jsou s jejich obory spjaty.

Všichni uchazeči o studium musí absolvovat písemnou přijímací zkoušku skládající se ze čtyř otázek z jazyka českého, tří matematických otázek a tří otázek z cizího jazyka. Na výběr je jazyk anglický a německý. Velký důraz je také kladen na zájmovou aktivitu uchazeče v rámci jeho školních i mimoškolních aktivit doložitelnou diplomem od 1. do 3. místa. Taktéž je brán zřetel na prospěch žáka a na jeho praktické doložitelné zkušenosti z oblasti gastronomie.

Ubytování a stravování:

Toto školské zařízení nemá k dispozici vlastní možnosti ubytování. V okolí budovy ale existuje mnoho míst, které nabízejí ubytování přímo studentům. Stravování je pak poskytováno ve školní jídelně.

Vložil Střední školy v ČR | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy

Pokud vás lákají tzv. “zlatá řemesla”, pak vás jistě zaujme studijní nabídka této školy.

Důvodů proč studovat svůj obor právě zde nabízíme hned několik:

Škola dala valé všem zastaralým výukovým metodám a jelikož technologie i multimédia jsou stále kupředu, již se skoro nesetkáte s klasickým učebnicovým a sešitovým stylem.

Veškeré výukové materiály jsou ve formě e-learningu a slovníků. Také po celém areálu školy je vždy student schopen se připojit na wi-fi, která mu zaručuje, že bude vždy online a k materiálům se ihned připojí.

Co se týče samotných výhod studia, tak škola zprostředkovává svým studentům různé stáže do zahraničí, kde se mohou zdokonalit ve svém oboru a získat tak další cenné zkušenosti a dovednosti spojené jak s teorií, tak i praxí. Studentům, kteří jsou opravdu talentovaní a podílejí se na praktických zakázkách školy jsou pak následně vypláceny odměny. Ostatně penězi se na škole určitě nešetří, a proto jsou veškeré učebny vybaveny tou nejmodernější technikou a stroji.

Teorie úzce propojená s praxí vám už na škole ukáže, jak to doopravdy chodí v podnikových firmách, které pracují na poli stavebnictví. Také je velkou výhodou, že studium na škole je zcela zdarma a i výukový materiál, či praktické pomůcky hradí zcela škola. Sám student do svého oboru investuje pouze vlastní pili a čas.

Pokud se následně student rozhodne, že mu jeho bor nevyhovuje, pak lze samozřejmě bezplatně přestoupit na jiný obor, ke kterému má student blíže. Samozřejmostí je pak možnost absolvovat druhý výuční list, nástavbu a posléze i maturitní zkoušku, která dále může navazovat na případné terciární vzdělávání.

Mezi obory studované na této škole patří: zedník, tesař, zedník – obkladač, pokrývač, klempíř, kominík, instalatér, mechanik plynových zařízení, strojní mechanik – zámečník, truhlář, čalouník, umělecký truhlář a řezbář, umělecko- řemeslné zpracování dřeva a stavební materiály.

Vložil Střední školy Brno | Štítek , , , , | Zanechat komentář