Dálkové studium střední školy

Je nutné si uvědomit, že pokud člověk vychází ze základní školy, je pro něj holým nesmyslem, aby se vydal studovat dálkově, pokud ho k tomu samozřejmě nedožene nějaký osobní závažný důvod. Dálkové studium je primárně určeno studentům, kteří již mají stálou práci, která živí jejich rodinu a rádi by si doplnili vzdělání.

Toto dálkové studium je vždy zakončeno maturitní zkouškou. Každá škola nabízí jiný druh dálkového studia oboru. Některá ho nabízí pouze jako nástavbu jednoletou či dvouletou a některá škola vám nabídne dálkové studium po dobu čtyř a nebo dokonce pěti let.

Je velice důležité si uvědomit, že nic vám nikdy nedá víc ve vašem vzdělávání, než se vzdělávat prezenční denní formou. V adolescentním věku je totiž obrovské riziko při vzdělávání se dálkově, že člověk školu nedokončí úspěšně. Ostatně existuje i mnoho dalších důvodů, které úzce souvisejí i s vaším osobním charakterem a které s vámi jistě rádi proberou pracovníci pedagogicko-psychologické poradny při výběru vhodného povolání.

Samotné dálkové studium je vždy placené a vyučuje se buď večerní formou a nebo jednodenní běžně sedmihodinovou výukou jednou týdně. Studenti dálkového studia mají běžně odlišnou výuku ohledně přístupu učitelů k nim. Je brán zřetel na to, že dálkaři mají i jiné povinnosti, než adolescenti a je brán i zřetel na to, že už to nejsou děti. Ve výuce je tedy kladen velký důraz na individualitu každého studenta, jeho potřeby a nároky. K dispozici jsou výukové materiály jak elektronickou, tak i běžně dostupnou formou učiva a mnozí učitelé pak zbytečně netraumatizují studenty nečekanými písemnými zkouškami či ústním vyvoláváním u tabule.  Většina zkoušek je tedy písemnou formou. Dálkařům je pak poskytována komplexní péče, jelikož mají na celé učivo o pětinu méně času na pochopení, než běžný student denní formy studia.

Karel Knotek