Vojenská střední škola Moravská Třebová

Historie školy sahá až do roku 1922, kdy byla založena v objektu utečeneckého tábora škola, která byla součástí ruského reálného gymnázia. Současný název Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové získal škola v roce 2006.  Absolventi této školy, konkrétně střední školy, se stávají odborníky ve technice a elektrotechnice a samozřejmě jsou to také výborně školení vojáci, kteří jsou připraveni sloužit své vlasti. 

Střední škola nabízí dva obory, které jsou vyučovány prezenční denní formou a jsou čtyřleté. Jedná se o Technické lyceum a Elektrotechniku. Původě škola nabízela i nástavbové dálkové studium v oboru Podnikání. To však ale momentálně dokončuje poslední ročníky a od roku 2013 už škola pro tento obor nepřijímá nové uchazeče.

Oba tyto obory jsou ukončeny maturitní zkouškou a díky tomu je zajištěno i možné terciární vzdělávání studenta. Škola vyučuje typické základní studijní předměty pro oba dva obory jako jsou český jazyk, chemie, anglický jazyk, matematika atp. Dále se specializuje na odborné předměty, mezi které patří například technická dokumentace, automatizace, elektronika, deskriptivní geometrie, technické kreslení atp. Každý z oborů má pak stejné předměty specializace, a to úzce související s vojenstvím a tělovýchovou. Mezi ně patří hlavně vojenský management, exkurze k vojenským útvarům, plavecký a lyžařský výcvik, praxe, putovní zábory a jiné.

Samozřejmostí pro každého studenta je také možnost zaobírat se i další zájmovou činností, kterou škola nabízí a která již nespadá do klasického klasifikačního řádu RVP. Jedná se o tzv. kroužky, mezi něž patří kroužek tancování, atletiky, plavání, sebeobrany a jiné další.

Škola také svým studentům poskytuje stravování a ubytování.

Karel Knotek