Blog

Střední odborné učiliště Domažlice

Svůj oficiální název v dnešní podobě získalo učiliště v roce 1996. Nicméně jeho kořeny sahají až do roku 1880.  Jednou z podmínek přijetí uchazeče o studium je řádné absolvování primárního devítiletého vzdělávání a následné absolvování přijímacích zkoušek. SOU Domažlice disponuje učňovskými obory a také obory zakončenými státní maturitní zkouškou, ze kterých se následně absolvent může ucházet […]