Střední odborné učiliště gastronomie Praha

Střední odborné učiliště gastronomie U Krbu v Praze Malešicích nabízí uchazečům o studium tři tříleté a jeden čtyřletý obor. Tříleté obory jsou zakončené výučním listem a čtyřletý maturitní zkouškou, která je dále potřebná k možnému vysokému stupni vzdělávání.

Uchazeči o studium mají možnost si vybrat z následujících tříletých výučních oborů:

– Kuchař

– Číšník – servírka

– Cukrář

Čtyřletý obor pak nabízí pouze studium Gastronomie. Po úspěšném absolvování výučního listu na některém ze tří tříletých oborů je dále možnost absolvovat studium formou nástavby v oboru Podnikání.

Absolventi všech tříletých oborů získávají cenné teoretické i praktické dovednosti v oboru gastroprovozu. Kuchaři výborně ovládají technologie potravin, znají přípravu jídel, složení potravin a jsou připraveni na chod i provozování gastroprovozu. Číšníci a servírky jsou odborníky na prodej jídel a nápojů v různých typech provozů a mají výborné komunikační znalosti a dovednosti. Cukráři jsou po absolvování oboru výborně připraveni na přípravu cukrářských výrobků a mají znalosti z oblasti technologie potravin.

Obor Gastronomie:

Tento čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou nahrazuje tříletý číšník-servírka. Absolventi tohoto oboru jsou schopni řídit provozy v oblasti marketingu, ale také jsou výborně připraveni vykonávat veškerá povolání s tím spojená. Vyučován je pouze prezenční formou.

Praktická výuka studentů probíhá ve spřátelených restauračních a hotelových provozovnách vyšší úrovně, kde studenti získávají cenné praktické zkušenosti a dovednosti a teoretické znalosti jsou pak vyučovány přímo na škole.

Maturitní zkouška – obor Gastronomie:

Ta se skládá ze dvou částí. Z části profilové a společné. Společná je vždy zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky či cizího jazyka. Profilová pak obnáší absolvování zkoušek z ekonomických předmětů, odborných předmětů a praktické čísti odborných předmětů.

Maturitní zkouška – obor Podnikání:

Ta se skládá ze dvou částí. Z části profilové a společné. Společná je
vždy zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky či cizího jazyka.
Profilová pak obnáší absolvování zkoušek z ekonomických předmětů, účetnictví a
praktické části z odborných předm.

Karel Knotek