Střední škola cestovního ruchu

Pokud se chcete po základní škole vydat směrem na střední školu a věnovat se oboru cestovní ruch, pak musíte dopředu samozřejmě vědět, že tento obor je na školách vyučován po dobu 4 let a je zakončen státní maturitní zkouškou, která vám dává šanci se i nadále vzdělávat v rámci terciárního stupně na některé z vyšších nebo vysokých škol.

Absolventi tohoto oboru získávají možnost se uplatnit zejména v různých cestovních kancelářích, mnoho z nich se stává delegáty v zahraničí a převážně se orientují na turismus. Není také výjimkou, že absolventi se dobře uplatňují i při různých organizačně správních formách podnikání v cestovním ruchu, či na úřadech.

Díky tomu je na středních školách, které připravují studenty v tomto oboru kladen veliký důraz na rozvíjení studenta v cizojazyčné oblasti. Samozřejmostí na většině škol je výuka anglického, ale i německého jazykaMnohé školy následně řeší cizojazyčné vzdělávání formou i různých kroužků, kde se žáci mohou vzdělávat v oblasti rusistiky, francouzského jazyka, španělštiny či italštiny. Tyto kroužky jsou pak dobrovolné a většinou jsou provozovány lektory mimo školní výuku, ale v budově školy. Mnohé z nich jsou tedy placené a otevřené v případě vyššího počtu uchazečů. Ohledně této problematiky je pak potřeba se na škole přímo zeptat, pokud o ní nenaleznete potřební informace například na sekretariátu školy nebo při Dni otevřených dveří, které každá škola před zahájením přijímacích zkoušek pořádá.

Pokud se škola nenachází v blízkosti vašeho bydliště, je také potřeba řešit různé možnosti ubytování a stravování a s tím i spojené i dojíždění. Některá školská zařízení nenabízejí možnost ubytování. Stravování pak nabízejí z 95% všechny, a to formou školní jídelny.

Karel Knotek