Prodej bytu v Blatné. Jak se chránit před majetkovými podvody při koupi bytu?

Koupě, potažmo prodej bytu v Blatné je velkou investicí a je nezbytné přijmout opatření, abyste se ochránili před majetkovými podvody. Majetkovým podvodem se rozumí různé nezákonné činnosti, které zahrnují neoprávněné užívání cizího majetku. Podvodníci mohou používat různé taktiky, včetně předstírání identity, zkreslování a padělání, aby oklamali lidi a získali přístup k jejich majetku. Jako kupující je vaší odpovědností zajistit, aby nemovitost, kterou chcete koupit, byla legitimní a bez jakékoli podvodné činnosti. Zde je několik tipů, jak se chránit před majetkovými podvody při koupi bytu.

 

Běžné typy majetkových podvodů

Majetkové podvody mají různé podoby. Znalost běžných typů vám může pomoci lépe si uvědomit potenciální podvody. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších typů majetkových podvodů:

 • Podvod s identitou: K tomu dochází, když podvodník ukradne identitu někoho jiného, ​​zfalšuje dokumenty a prodá váš majetek nic netušícím kupcům.
 • Hypoteční podvod: K tomu dochází, když někdo použije falešné dokumenty k zajištění hypotéky na nemovitost, kterou nevlastní. Jde o komplexní podvodné schéma, které často zahrnuje více osob.
 • Pronajímatelský podvod: Jedná se o podvodníky, kteří se vydávají za pronajímatele a snaží se pronajmout nemovitosti, které nevlastní. Oběti mohou zaplatit kauci nebo dokonce nájem za nemovitost, kterou nemohou legálně obývat.
 • Investiční podvody: Jedná se o podvodná schémata, jejichž cílem je přesvědčit investory, aby investovali do nemovitostí, které neexistují, jsou nadhodnocené nebo zkreslené.
 • Podvody s věcným břemenem: Problematiku podvodů s věcným břemenem najdete dobře vykreslenou zde.

 

Varovné signály majetkových podvodů

 • Znalost varovných příznaků majetkového podvodu vám může pomoci vyhnout se tomu, abyste se stali obětí podvodu. Zde jsou některé z varovných signálů, na které je třeba dávat pozor:
 • Neobvyklý nátlak nebo naléhavost: Pokud se vás prodejce nebo realitní makléř snaží urychlit k rozhodnutí, je to varovné znamení. Než učiníte jakékoli rozhodnutí, měli byste si dát na čas a provést náležitou péči.
 • Podezřelé chování prodávajícího: Dávejte pozor na prodávající, kteří se snaží vyhýbat poskytování určitých informací o nemovitosti nebo kteří nejsou ochotni se s vámi setkat osobně.
 • Nepravdivé informace o nemovitosti: Pokud má nemovitost cenu, která je příliš dobrá na to, aby byla pravdivá, nebo pokud jsou v poskytnutých informacích o nemovitosti nesrovnalosti, může to být známka podvodu.
 • Nespolehlivé vyjádření hodnoty nemovitosti: Pokud se hodnota nemovitosti zdá být nerealisticky nafouknutá, může to být varovný signál podvodu s majetkem.

 

Tipy, jak se chránit před majetkovými podvody

Chcete-li se chránit před majetkovými podvody, zvažte následující tipy:

 • Spolupracujte s renomovaným realitním makléřem: Vyberte si renomovaného a licencovaného realitního makléře, který má zkušenosti s vyřizováním transakcí s nemovitostmi.
 • Prověřte si vlastníka nemovitosti: Vždy si ověřujte, že prodávající je právoplatným vlastníkem nemovitosti a že na nemovitosti nejsou žádná zástavní práva ani věcná břemena.
 • Ověřte totožnost prodejce: Ověřte totožnost prodejce kontrolou jeho státem vydaného průkazu totožnosti a ujistěte se, že jméno na průkazu totožnosti odpovídá jménu na dokladech o majetku.
 • Vyhledejte právní radu: Poraďte se s právníkem v oblasti nemovitostí, který může zkontrolovat dokumentaci nemovitosti a poradit vám s případnými problémy.
 • Dávejte pozor na online podvody: Dávejte si pozor na jakékoli online nabídky nemovitostí, které nabízejí ceny, které se zdají být příliš dobré na to, aby to byla pravda. Udělejte si průzkum a ověřte oprávněnost všech online nabídek nemovitostí.

 

Hlášení majetkových podvodů

Pokud máte podezření, že jste se stali obětí majetkového podvodu, proveďte následující kroky:

 • Kontaktujte úřady: Nahlaste podvod příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.
 • Podání hlášení příslušné agentuře: Pokud se podvod týká hypotéky, kontaktujte poskytovatele hypotečního úvěru a nahlaste podvod.
 • Hledání právního řešení: Poraďte se s právníkem v oblasti nemovitostí, abyste prozkoumali právní možnosti a hledali náhradu.

Při koupi bytu je zásadní se chránit před majetkovými podvody. Znalost varovných příznaků majetkových podvodů, ověřování identity prodávajícího, vyhledání právního poradenství a neustálá obezřetnost vás ochrání před naprostou většinou majetkových podvodů. V případě, že máte podezření nebo se stanete obětí majetkového podvodu, je důležité podniknout nezbytné kroky k nahlášení podvodu a vyhledat právní pomoc. 

Karel Knotek