Mendelova střední škola Nový Jičín

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace vznikla sloučením tří středních škol. V současné době se stále z těchto tří pracovišť skládá a její součástí je část zdravotnická, veřejnosprávní a IT a ekonomická. Všechny obory, které lze na této škole studovat jsou ukončené řádnou maturitní zkouškou.

Obory součást ekonomika: 

Obchodní akademie (prezenční denní čtyřleté studium). Absolventi se skvěle uplatňují v ekonomických oborech, podnikatelských a obchodních činnostech. Také jako pojišťovací a bankovní pracovníci, referenti ve státní správě a pracovníci marketingu.

Ekonomické lyceum (prezenční denní čtyřleté studium). Absolventi vykonávají administrativní úkony ve státní sféře, jsou připraveni i na vlastní podnikání, vykonávají různé ekonomické profese, ať už v bankovnictví, marketingu, realitních kancelářích, či jiných oblastech ekonomické sféry.

Obory součást veřejnosprávní a IT: 

Informační technologie (prezenční denní čtyřleté studium). Absolventi jsou programátoři, znají problematiku IT a uplatňují se všeobecně ve firmách spojených s IT.

Veřejnosprávní činnost (prezenční denní čtyřleté studium). Absolventi se uplatňují převážně jako referenti ve státní správě a samosprávě.

Podnikání (večerní nástavbové studium).  Absolventi vykonávají ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Mají znalosti na zbudovaní a řízení vlastní firmy.

Obory zdravotnictví:

Zdravotnické lyceum (prezenční denní čtyřleté studium).  Absolventi se uplatňují při zdravotnické administrativě s tím spojeném i pojišťovnictví a nebo v sociálně zdravotnických odborech.

Zdravotnický asistent (prezenční denní čtyřleté studium). Absolventi jsou uplatňováni ve zdravotnictví jako ošetřovatelé.

Zdravotnický asistent (večerní pětileté studium). Absolventi jsou uplatňováni ve zdravotnictví jako ošetřovatelé.

U všech těchto oborů platí fakt, že splněním maturitní zkoušky získávají absolventi dále možnost ucházet se o terciární vzdělávání na VOŠ nebo VŠ.

Ubytování a stravování:

Ubytování studentů jistí Domov mládeže, který se nachází na ulici Hoblíkova 497/14. Toto ubytování má však kapacitu pouze pro 32 studentů. Nabízí možnost dvou a tří lůžkových pokojů.

Stravování je pak jištěno ve školní jídelně.

Karel Knotek