Podvojné účetnictví: o co se jedná

Podvojné účetnictví je typ účetnictví založený na tzv. metodickém účetním principu, umožňující podrobně sledovat všechny majetkové operace dané účetní jednotky. Některé subjekty mají povinnost si vést tento typ účetnictví ze zákona a i subjekty, kterým zákon tuto povinnost neukládá, ho hojně využívají pro jeho přehlednost a možnost jak efektivně sledovat své podnikání.

Podvojného účetnictví a jeho základní principy

Podvojné účetnictví a jeho vedení upravuje zákon o účetnictví a prováděcí účetní předpisy k němu. Povinnost si toto účetnictví vést mají všechny fyzické i právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku. Dále též podnikající fyzické osoby s obratem, který převyšuje 25 mil. Kč. Ostatní subjekty jsou si pak povinny vést pouze jednoduché účetnictví tzv. daňovou evidenci.

Jak podvojné účetnictví vlastně funguje? Zjednodušeně řečeno, každá kategorie prostředků osoby, jejíž účetnictví vedeme má svůj vlastní účet (např. pokladna, bankovní účet, sklad, pohledávky aj.) U každého účtu se pak vedou dva sloupce „má dáti“ a „dal“. Veškeré provedené transakce se musí na jednom z účtů promítnout do kategorie „má dáti“ a na jiném do kategorie „dal“. Tímto způsobem získáváme kontrolu nad všemi transakcemi se svými prostředky.

Ze zákona je pak povinnost si vést si následující účetní knihy: deník, hlavní knihu, knihu analytických účtů a knihu podrozvahových účtů. Dnes se samozřejmě účetní doklady a evidence pro podvojné účetnictví provádí pomocí počítačových programů.

Jak na vedení podvojného účetnictví

Vedení podvojného účetnictví je možné si obstarávat sám, anebo prostřednictvím svých zaměstnanců. Zároveň je však v dnešní době mnoho společností, které nabízí externí vedení účetnictví ať už ve vašich vlastních prostorách nebo dokonce i online. Toto řešení může ušetřit váš čas a ušetřit vás případných zmatků a nesrovnalostí v účetnictví.

Karel Knotek