Střední pedagogická škola Přerov

První základní kámen střední pedagogické školy, která je spojená s gymnáziem Jana Blahoslava, je datován k roku 1907. Uchazeči o studium na Střední pedagogické škole mají možnost si vybrat celkem ze tří studijních oborů:

– pedagogické lyceum – 4 leté studium

– předškolní a mimoškolní pedagogika – 4 leté studium

– předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové studium, 3 leté studium

Všechny tyto obory jsou ukončeny řádnou maturitní zkouškou, která zaručuje absolventům možnost případného terciárního vzdělávání. Mnoho studentů, kteří se rozhodnou ihned po absolvování svého vzdělávání se uplatňovat v oboru, který vystudovali, se setkává s pozitivním ohlasem u svých zaměstnavatelů vůči svým znalostem a dovednostem. Doménou všech oborů je vysoká praxeschopnost, kterou škola svým studentům zprostředkovává v rámci povinných praxí na spřátelených ústavech jako jsou základní školy, družiny, mateřské školy a jiné ústavy spojené s výchovou dětí. Díky tomu lze říci, že tato škola dbá nejen na teorii učení, ale propojuje ji s praktickými dovednostmi každého budoucího pedagoga.

Uchazeči o studium, kteří na školu přicházejí po úspěšném absolvování základní školy se smí hlásit pouze na prezenční studium. Pouze studenti, kteří již vykonali státní maturitní zkoušku na jiné škole se smějí zapsat na dálkové studium, kde si po dobu tří let doplňují svou odbornou kvalifikaci. Nutností je pak jedenkrát týdně docházet na pravidelné sedmihodinové vyučování v rámci odborných předmětů.

Stravování, ubytování

Formou Domova mládeže je studentům poskytováno stravování a ubytování. Nabízí možnost zázemí pro 250 studentů z různých škol, převážně pak pro Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školu. Na každé patro pak připadá deset trojlůžkových pokojů. Celé patro pak tvoří jednu výchovnou skupinu, která má pro sebe společné sociální zařízení, učebnu a klubovnu s televizí. 

Domov dále disponuje 4mi společenskými místnostmi, klavírem, posilovnou, dvěma venkovními hřišti, sportovní halou a studentským klubem.

Platba za stravné činí 105 Kč / den – formou celodenního stravování. Platba za ubytování připadá na jednorázový poplatek 1000 Kč / měsíc. 

Karel Knotek